İnsan Kaynakları Politikamız, İnci Cam Sanayi
Logo
Anasayfaİletişim
İncicam
İK
E-Katalog
Müşteri Girişi
İnsan Kaynakları Politikamız
Anasayfa  /  İK  /  İnsan Kaynakları Politikamız

Nitelikli İşgücünü Topluluğa Kazandırma

İnsan Kaynakları Yönetimi;

 • Nitelikli işgücünün çalışmak için tercih ettiği işveren olmayı,
 • Topluluğu geleceğe taşıyacak, İnci Cam kurumsal değerlerine sahip, işe en uygun nitelikteki işgücünü seçmeyi ve işe almayı,
 • Seçme ve işe almada küresel bakış açısı ve proaktif yaklaşımla işletmenin geleceğe yönelik işgücü ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir.

Çalışanların Gelişimine Yatırım Yapma

 • Çalışanların sürekli gelişimi ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gelişim ortamı ve fırsatı yaratmak;
 • Yöneticilerin, çalışanların gelişim sorumluluğunu üstlendiği bir kültür yaratarak çalışan performansını düzenli olarak izlemelerini sağlamak ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemek,
 • Nitelikli, başarılı, küresel bir işgücü ve lider havuzu oluşturmak amacıyla çalışanların gelişimini yönlendirmek

İnsan Kaynakları’nın ana sorumluluğudur.

Organizasyonu Geliştirme ve Güçlendirme

 • Topluluğun başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyonun, insan kaynağının, sistem ve süreçlerin sürekli gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması,
 • Yüksek potansiyelli çalışanların performansının takibi ve işletmenin güncel ve gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmesi,
 • Çalışanların ve organizasyonun gelişimi için fabrika içi görevlendirme, transfer ve rotasyon uygulamalarının artırılması

İnsan Kaynakları’nın önceliğidir.

Çalışanların Motivasyonunu ve Bağlılığını Artırma

 • Katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültürün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,
 • Çalışanların öneri ve beklentilerini dikkate almak,
 • Bağlılığı güçlendirici yaklaşımları sürekli geliştirmek,
 • Güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam  arasındaki dengeyi dikkate alan  bir iş ortamı sağlamak

İnsan Kaynakları’nın hedefidir.

İNCİ CAM SANAYİ
© 2014 Tüm Hakları Saklıdır.
Web tasarım Medyatör